2015-05-11

EBYS üzerindeki İmza süreçlerinizi e-üniversite Sistemimizden Takip Edebilirsiniz.Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilmiş olan euniversite.nku.edu.tr yazılımımız bünyesine EBYS imza ve paraf süreçlerinizin takibini kolaylaştıracak EBYS modülümüz dâhil edilmiştir. İlgili imza ve paraflarınızın süreçlerinizi sistemimizin giriş ekranından izleyebilirsiniz.