2013-04-24

Öğrencilerimize ve Personele yönelik çeşitli uygulamalar geliştirildi 

  • Aday öğrenci bilgilendirme web sitesi yapıldı.http://aday.nku.edu.tr/
  • Mezun Sistemi yapıldı.http://www.nku.edu.tr/mezun/
  • İngilizce web sayfası olmayan akademik birimler için standart bir şablon oluşturarak İngilizce web sitelerinin oluşturuldu ve eğitimler verildi.
  • Yabancı öğrencilerin tercihlerinin kriterlere göre otomatik olarak değerlendirilip ilgili bölümlere atayan Yabancı Öğrenci Seçme Sistemi (Yöss) yapıldı.
  • Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi devreye sokuldu.