IP TELEFON

Üniversitemizin Merkezi IP Telefon Santral Sistemi kurum içerisinde devreye alınmıştır. Tüm kullanıcılar yeni telefonları ile görüşme yapabilmektedir. Dış arama işlemleri ana santral için 1 Ocak 2012 de diğer kullanıcı numaraları için 2012 Ocak Ayı içersinde operatör tarafından devreye alınacaktır. IP telefon sistemi ile sistemsel olarak çeşitli imkanlar ve yenilikler getirilmiştir. Yeni telefon sisteminin getirdiği yenilikler ve sistemin genel avantajları aşağıda açıklanmıştır:

IP Telefon Sisteminin Kullanıcılara Getirdiği Yenilikler:

- Sesli Rehber Sistemi:

Kullanıcılar içeriden 1000 dahili numarasını arayarak, sesli rehber hizmetinden yararlanabilirler. Numara arandığında, sadece aradığınız kişinin adını soyadını söylemeniz yeterli olacaktır. Sistem, 2-3 saniye içinde söylediğiniz ismi tanıyacak ve otomatik olarak o kişiyi arayacaktır. Aynı sistem, dışarıdan (282)2500000 arandığında da geçerli olacaktır. Sesli rehber aracılığı ile birimlerin ismi söylenmesi ile birimlere de ulaşılabilmektedir.

- Kullanıcı Yetkilendirme:

Kullanıcılara her türlü arama ve aranma yetkisi bu sistem aracılığı verilebilmektedir. Kullanıcılar yetkilendirilmesi durumunda dış aramalar(şehiriçi, şehirlerarası, GSM)yapabilmektedirler. Yetkilendirme işlemi resmi ve kişisel taahhüt ile yapılmaktadır. Resmi yetkilendirme birim harcama yetkilisinin talebi ile Rektör onayı ile gerçekleşmekte, kişisel taahhüt ile dış arama yetkisi de kişilerin kendilerine tahsis edilmiş telefon numarası üzerinden yapılacak tüm aramalara ait telefon görüşme ücretinin kendisinin maaşından kesilmesine onay veren bir taahhütname vermesi ve bağlı bulunduğu amirin onayı ile gerçekleşmektedir.

- Bekletme Servisi:

Telefon görüşmesi sırasında kişiler telefonlardaki beklet tuşana basarak beklemeye alınabilmektedir.

- Çoklu Görüşebilme Servisi:

Bir görüşme esnasında mevcut görüşmeler beklemeye alınarak başka görüşmeler yapılabilmektedir.

- Aktarma Sevisi:

Telefonların üzerindeki aktarma tuşu ile görüşmeler istenilen numaraya aktarılabilmektedir.

- Konferans Servisi:

Telefon üzerindeki konferans tuşu ile konferans(iki kişiden fazla kişinin ortak görüşmesi) oluşturulabilmekte, ihtiyaca göre konferanstaki kişiler beklemeye alınabilmekte ve istenilen kişilerle ikili görüşme yapılabilmektedir.

- Çoklu Hat Servisi:

Aynı telefona başka bir bağlantıya ihtiyaç duyulmadan farklı numaralar tanımlanabilmekte ve kullanıcılar bu hatları ihtiyacı doğrultusunda görüşme yapbilmek için kullanabilmektedirler.

- Hızlı Arama Servisi:

Kullanıcılar kendi hızlı arama listesini oluşturarak tek tuşla arama yapabilmektedirler.

- Sesli Mesaj Servisi:

Her kullanıcının sesli posta kutusu mevcuttur. 20 saniye içinde telefon açılmadığında, otomatik olarak sesli mesaj hizmeti devreye girer ve arayan kişi sesli mesaj bırakabilir. Kullanıcı, telefonun üstündeki mektup tuşuna basarak, sesli mesajlarını dinleyebilir, silebilir. İlk kullanımda sesli posta kutusu şifresi 1234 tür. Sistem, sizden yeni şifre belirlemenizi isteyecektir. Sesli mesajlar aynı zamanda kullanıcının e-mail adresine de ses dosyası olarak otomatik olarak gönderilecektir.

- Dijital Faks Sistemi:

Dijital faks sistemi ile, gelen fakslar dijital hale getirilerek yetkili kişinin mail adresine gönderilecektir. Faks gönderme işlemi de yine mail sistemi ile dijital ortam üzerinden yapılacaktır.

- Kurumsal Rehber Servisi:

Telefonların üzerinde bulunan rehber tuşuna basarak, gelen menüden şirket dizini seçilerek kurum içi telefon numaralarına ulaşılabilmektedir.

- Kişisel Rehber Servisi:

Telefonların üzerinde bulunan rehber tuşuna basarak, gelen menüden kişisel dizini seçilerek kişi kendi rehberinin tanımlayabilmektedir.

- Direk Hat Servisi

Kurulmuş olan sistem ile her kullanıcının dış aramalar içinde direkt hattı olmuş olacaktır. Operatörden alınmış ?250? prefiksinin arkasına dahili hat numarası eklenmesi ile kullanıcıların direk hat numaraları oluşmuş olacaktır.


IP Telefon Sisteminin Genel Avantajları:

- Tüm üniversitemiz birimleri bir birleri ile direkt olarak dahili numaralar ile ücretsiz olarak görüşebileceklerdir. Kullanıcıların birbirleri ile olan iletişim için harcadıkları zaman azılacak ve iletişim kalitesi artacaktır.

- Sistem bilgisayar data hattı üzerinden çalıştığı için ikinci bir kablolamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Tek bir data hattı ile hem telefon hem bilgisayar çalışabilmektedir. Telefon kablolaması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

- Farklı birimlerde farklı santraller kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Merkezi bir çağrı yönetim yazılımı ile tüm sistem yönetilebilmektedir.

- Tüm birimlerde standart bir numara planı kullanılarak kurumsallık sağlanmaktadır. Farklı birimleri aranırken diğer birimlerin santrallerine geçmek için gereken ön aramalara ihtiyaç duyulmamaktadır.

- Yönetimi daha kolaydır. Yeni hat açılması, iptali, faturalandırma v.b. gibi işlemler merkezi olarak yapılmaktadır.

- Birimler arasında eskiden trunk olarak bilinen aktarma hatları çekilmesine gerek kalmamış ve yapılan trunktaki hat sayısı sınırı da ortadan kalkmıştır. Mevcut fiber optik hatlar üzerinden aynı anda sınırsız sayıda görüşmeye olanak sağlamaktadır.

- Bir telefona birden fazla dahili hat tanımlanabilmektedir.

- Yazılım temelli olduğu için, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere kolayca adapte olabilecek yapıdadır.

- Ulaknet?in önderliğinde yapılan çalışmalar tamamlandığında, IP telefon kullanan üniversiteler basit bir kod sistemi ile birbirleriyle ücretsiz görüşebileceklerdir.

- Birimlerin ödediği telefon faturalarında %30-%80 arasında değişen oranlarda azalma beklenmektedir.

- Üniversitenin tüm birimleri, birbirlerini ücretsiz arayabileceklerdir.

- Telefonlar, data hattı üzerinden çalıştığı için telefon kablolamasına gerek duyulmayacaktır. Bu da yeni yapılacak olan binaların maliyetinde önemli tasarruf sağlayacaktır.

- Üniversitemizin her biriminde ayrı ayrı bulunan eski tip telefon santrallerinin, bakım, onarım ve işçilik maliyetleri artık oluşmayacaktır.

- Üniversitemiz personeline dışarıdan direk olarak erişim imkânı olacaktır.

 

Nasıl Bağlarım?

1-Bilgisayarınıza gelen internet bağlantı kablosunu çıkarıp IP telefonunuzun arkasındaki 'NETWORK' yazan yere takın.

2-Ara kabloyu 'COMPUTER' yazan yere ve karşı ucunu da bilgisayarınızın ethernet giriş yerine takın.

CISCO UNIFIED WIRELES IP TELEFONU 7921G

 CISCO UNIFIED IP TELEFONU 7921G

 

1-Genel telefon işlemleri

2-Yazılım Tuşu Tanımları

3-Telefon Ekranı Simgeleri

4-Düğme Simgeleri

Detaylı bilgi

 

CISCO UNIFIED IP TELEFONU 7965G

  CISCO UNIFIED IP TELEFONU 7965G

 

1-Genel telefon işlemleri

2-Yazılım Tuşu Tanımları

3-Telefon Ekranı Simgeleri

4-Düğme Simgeleri

Detaylı bilgi

CISCO UNIFIED IP TELEFONU 6945

CISCO UNIFIED IP TELEFONU 6945

 

1-Genel telefon işlemleri

2-Yazılım Tuşu Tanımları

3-Telefon Ekranı Simgeleri

4-Düğme Simgeleri

Detaylı bilgi

 

CISCO UNIFIED IP TELEFONU 6921

CISCO UNIFIED IP TELEFONU 6921

 

1-Yönlendirme

2-Aktarma

3-Zil Sesi Değiştirme

4-Son Arayan/Aranan Numaralara Bakma ve Arama Yapma

Detaylı bilgi