Misyonumuz


Başkanlığımız, kuruluş amacından gelen sorumluluklarını geliştirerek, Üniversitemizin bilişim ile ilgili sorunlarına çözümler getirebilecek yapıda özverili personel ve yönetim desteğine sahiptir. Araştırma-geliştirme ve hizmet alanlarında bilgi, proje üretme anlayışını geliştirerek sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede başkanlığımızın stratejik misyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

"Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin araştırma-geliştirmeye yönelik olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak için, bütün birimlerimizi iyi bir yönetişim sağlayan bilişim altyapısına kavuşturmak."

 

Vizyonumuz


Başkanlığımızın misyonu doğrultusundaki vizyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

"Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici hizmetler ve yazılımlar üretmek, bunları güncel tutmaktır."