İŞ AKIŞLARI

 

İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.Y.036 Satın Alma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037 Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038 Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039 Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040 Pazarlık İhalesi Usulü Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041 Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042 İhale Dokümanına Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044 Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.046 Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.048 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049 Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050 Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051 Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052 Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053 Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054 Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055 Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058 Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059 Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060 Sayım ve Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061 Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062 Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.129 Ağ Erişim İş Akış Süreci
İ.A.Y.130 E-Posta Talep İş Akış Süreci
İ.A.Y.131 IP Telefon Talep İş Akış Süreci
İ.A.Y.132 VPN Erişim İş Akış Süreci
İ.A.Y.133 Yedek Alma İş Akış Süreci
İ.A.Y.134 Ağ Hizmetleri Talep İş Akış Süreci
İ.A.Y.135 Teknik Servis Talep İş Akış Süreci
İ.A.Y.136 Internet Sitesi Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.137 Yazılım Güncelleme İş Akış Süreci
İ.A.Y.138 Yeni Yazılım Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.216 İç ve Dış Yazışma İş Akış Süreci
İ.A.Y.217 Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.218 Aylıksız İzin İş Akış Süreci
İ.A.Y.219 Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220 Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221 Yıllık/Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci