Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 51 inci maddesine ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş idari teşkilattır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yetki, görev ve sorumlulukları birim 2012 yılı Faaliyet Raporunda yazılmış olduğu üzere aşağıda belirtilmiştir;

  • Başkanlığın üstlendiği web sayfası tasarlama, web programlama, web güvenliği, yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmekle görevlidir.
  • Üniversitemizin web sitesinin tasarımları ve web programlama etkinliklerini gerçekleştirir.
  • Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı teknik arıza, sistem bozukluğu çalışamama gibi sorunlara müdahale etmekle görevlidir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemlerini de yürütür. Bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama v.b. işlemlerini yürütür.
  • Üniversitenin merkezi ana sunucularının ve genel ağının güvenlik önlemleri alınmış olarak kesintisiz ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur. Tüm Üniversitenin ağ hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur.
  • Başkanlığımızda hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sunulmasından sorumludur.
  • Kurum içi kullanılan IP tabanlı merkezi santralin yönetilmesini, guncellenmesi, güvenliğinin sağlanmasını, yeni telefon hattı taleplerinin gerçekleştirilerek kullanıcıların kullanım ayarlarının yapılması ve sistemin işletilmesinden sorumludur.
  • Üniversitemiz bünyesinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bilgisayar hatlarındaki; sonlandırma, kablolama ve yeni hat işlemlerini gerçekleştirir.
  • Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Şirketler, ULAKNET, Telekom, Birimler v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişimi sağlar, iş takibi ve sürecin sağlıklı sonlandırılması görevini yerine getirir.
  • Akademik hizmetler için kullanılan, akademik personel e-posta ve web sayfaları için gerekli oluşturma, güncelleme, ayarlama, silme ve şifreleme gibi işlemleri yerine getirir. Başkanlığa ait ofis yazışmaları, sunum hazırlama ve benzeri işlemleri de yürütür.

 

2018 Yılı

Etkinlik Kayıt Sistemi

2018-09-25

Üniversitemizde düzenlenen etkinliklere öğrencilerin ve personelin katılımını belirlemek amacıyla Etkinlik Kayıt Sistemi devreye alınmıştır. Bu cihazdan bir adedi deneme amaçlı olarak Rektörlük Konferans Salonu girişine konulmuştur. Söz konusu Etkinlik Kayıt Sistemi üniversitemiz bünyesinde oluşturulan TADAT (Tasarımcı Düşünce Atölyeleri) imkanları kullanılarak TNKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.   

 

Psikolojik Danışmanlık Randevu Sistemi

2018-04-16

Öğrencilerimiz gereksinim duyduklarında psikolojik destek almak için açılan birimimizin randevu sistemi oluşturulmuştur.

Atık Yönetim Sistemi

2018-04-16

Atıkların geri dönüştürülme kapsamında verilerinin tutulabileceği sistem oluşturulmuştur.

Proje Geliştirme Atölyeleri İçin Muhtelif Ekipmanlar

2018-04-16

Öğrenci Yaşam Merkezimizde Tasarımcı Düşünce Uygulama Atölyeleri(NKU-TADAT) oluşturulmuştur. Bu merkezimiz 3D yazıcı, masaüstü tasarım araçları (CNC, 3D Kalem, 75 Aksesuarlı el motoru, Düz şerit testere makinesi, Gönyeli kesme makinesi, Esnek şaftlı dekupaj makinesi , Elektronik kitler vs.) ile donatılarak Üretmeye, öğrenmeye yönelimli donanımlı öğrencilerimizin çeşitli dallarda konu paydaşı öğretim elemanları ile birlikte tasarımlar oluşturmaları, bu tasarımlarını hayata geçirmelerini ve böylece yenilikçi süreçlere adapte olmaları amaçlanmaktadır.

 

TurtleBot Platformu

2018-04-16

Eğitimlerde, araştırma ve ürün geliştirmelerde(ARGE) yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla modüler yapıya sahip, kompakt ve isteklerinize göre özelleştirebileceğiniz yeni nesil bir mobil robot platformu  Tasarımcı Düşünce Uygulama Atölyeleri(NKU-TADAT) bünyesine kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur.

NKU Sınav Sistemi

2018-04-16

Üniversite Bünyesindeki akademik personelin sınavlarında kullanmak üzere hazırladığı soruları bir soru havuzunda toplayarak tekrar tekrar kullanabilmesi ve soru sahibinin izin vermesi durumunda meslektaşlarının da bu sorulardan istifade edebilmesini sağlamak üzere sınav ve soru otomasyonu oluşturulmuştur. Sistem verilecek olan eğitimden sonra aktif olarak kullanıma açılacaktır.

Vakıfbank Entegrasyon Çalışmaları

2018-04-16

2017-2018 Bahar Akademik Dönemi itibariyle Vakıfbank'ın öğrenci harç tahsilat işlemlerini hizmete açmasıyla ilgili olarak, banka ile gerekli entegrasyon çalışmaları yapılmıştır.

Personel Özlük Sistemi

2018-04-13
Personel Özlük Sistemi, üniversitemiz personellerinin Yıllık İzin,Görevlendirme, Rapor ve Mazeret İzinlerinin 
- Kayıt altında tutulması,
- Takibi,
- Raporlanması,
- Yıllık İzin Taleplerinin EBYS Sistemi üzerinden e-imza onayına sunulması 
gibi işlemlerin yapılabildiği sistemdir.
2017 Yılı

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2017-12-31

3D Yazıcı

2017-10-30

FDM teknolojisini kullanan gelişmiş 3D yazıcımız ile farklı malzeme, ölçü hassasiyeti ve yüzey kalitesi olan modellerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde üretebileceğiniz 3D baskı hizmetimiz başlamıştır .

Online Sınav Sistemi

2017-08-22

Yapım aşamasında..

İş Takip Sistemi

2017-08-22

Yapım aşamasında..

Özlük Sistemi

2017-08-22

Yapım aşamasında..

Başvuru Sistemi

2017-08-22

Yapım aşamasında..

Topluluk Yönetim Sistemi

2017-01-01

Güncellenen topluluk yönetim sistemi topluluk ile ilgili bilgilerin ve verilerin girildiği, daha kullanışlı bir sistem haline getirilmiştir. Ayrıca topluluklar ile ilgili her adımın takip edilebilmesi için topluluklar.nku.edu.tr adresi düzenlenmiş ve kullanıma açılmıştır..

NKÜ TV

2017-07-01

Üniversitemizin ve bölümlerin tanıtım, etkinlik ve canlı yayın videolarının yer aldığı NKÜ TV kullanımına başlandı.

ESAS (Elektronik Strateji Analiz Sistemi)

2017-01-01

Elektronik Strateji Analiz Sistemi, üniversitemizin ve birimlerinin 

-Bütçe planlamaları,

-Stratejik planlamalar,

-Taşınır ve taşınmaz mal varlıkları tanımlanması,

-Eğitim ve toplantı planlamaları,

-Raporlar (Aylık harcama, performans, anket sonuçları vs.)

-Kurul ve komisyonlar, ihaleler, protokoller, sözleşmeler ve yönergelerin elektronik ortamda kayıt altında tutulması gibi işlemlerin takibi için oluşturulmuş bir sistemdir.

 

 

2016 Yılı

2016 Yılı Faaliyet Raporu

2016-12-31

Sanallaştırma Mimarileri

2016-02-15

Yeni Hastane binamız için sanallaştırma mimarileri kullanılarak örnek hastane bilişim alt yapı sistemi projemiz tamamlanmıştır.

Internet Hız Artışı

2016-04-15

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi "Metro Ethernet Toplama Merkezi" port kapasitesi 700 Mbps'e (220 Mbps Şehiriçi, 450 Mbps Şehirlerarası) yükseltilmiştir.

Wireless

2016-04-15

371  noktada merkez kampüs ve araştırma hastanemizde 450 mbps. Hızında son teknolojileri destekleyen yapıda  kablosuz internet erişim hizmeti verilmektedir.

Güvenlik Duvarı

2016-01-15

Güvenlik duvarımız değiştirilerek güncel hale getirildi.

Yedekleme ve Sanallaştırma

2016-10-15

Yedekleme ve Sanallaştırma teknolojilerimiz son sürüme getirildi.

Yenilenen Sunucular

2016-07-15

Yeni Blade tipi sunucularımız yapımıza dahil edildi.

Kamera Sistemi

2016-06-15

245 adet IP tabanlı , yüksek çözünürlüğe sahip kameralar üniversitemiz içinde güvenliğin sağlanması amaçlı çeşitli alanlara yerleştirilmiştir. Kameralar güvenlik odalarında bulunan ekranlardan 7 gün 24 saat boyunca takip edilmektedir.

Mezun Takip Sistemi

2016-11-15

2011’den beri hizmette olan, 9864 mezunumuzun üye olduğu mezun takip sistemimiz mezun.nku.edu.tr güncellenmiştir.

Laboratuvar Arama Sistemi

2016-07-15

Labara.nku.edu.tr üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiş online Laboratuvar Arama Sistemidir.Diğer üniversitelerin katılımına açık olup mevcutta 3 üniversite sistemimize kayıtlıdır.

Bap

2016-04-15

BAP ile kurumumuzca yapılan projelerin istatistiksel veri sağlayacak şekilde yönetim ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak otomasyonlarımız geliştirilmiştir.

Dış Proje Sistemi

2016-10-15

Dış Proje Sistemleri ile kurumumuzca yapılan projelerin istatistiksel veri sağlayacak şekilde yönetim ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak üzere otomasyonlarımız geliştirilmiştir.

NKÜ Mobil

2016-08-15

Android ortamında uygulamalar geliştirilmiştir. Öğrenci ve personelimize mobil olarak EBYS, not, ders gibi sistemlere mobil erişim imkanı sunulmuştur.

AVES

2016-06-15

YÖKSİS ile bütünleşik yapıda akademik veri değerlendirme sistemimiz(AVES) geliştirilerek birim ve kişi bazlı akademik çalışmaların analizleri yapılıp grafikler halinde ilgili kullanıcılara sunulmuştur. 

E-Üniversite

2016-01-15

E- üniversite kurumumuz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilerek, öğrenci işleri, topluluk ve kurs işlemleri, ders ve ders yükü işlemleri gibi birçok alanda kullanıma sunulmuştur.

Kurumsal Web Sitesi

2016-03-15

İnternet sitemiz güncellenerek üniversitemiz akademik, idari, konferans, topluluk, kurs ana başlıkları altında 750 üzeri Türkçe ve İngilizce destekli sitelerimiz hizmete başlamıştır.

2013 Yılı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013-12-31

Site Yönetim Sistemi

2013-04-01

Tüm Namık Kemal Üniversitesi' ne ait birimlerin web siteleri ortak bir çatı altında toplanarak yönetilmesine imkan sağlayan sistem geliştirildi.

Basın Yönetim Sistemi

2013-03-11

Haber, duyuru, etkinlik ve fotoğraf arşivleri gibi verilerin anasayfada sunumunu otomatik olarak gerçekleştirilmesine izin veren modül geliştirildi.

Kurs Yönetim Sistemi

2013-02-18

Üniversitemizde gerçekleştirilen kursların içeriklerinin online olarak tutulduğu ve kursiyerlere kayıt imkanı sunan, kurs eğitmenlerine yönetim imkanı veren sistem geliştirildi.

Ek Ders Yönetim Sistemi

2013-02-04

Öğretim üyelerinin ek ders işlemlerinin, ders yükü formlarının, çeşitli ödemeler bordrolarının, puantajlarının ve yönetim kurulu kararlarının sunulduğu sistem geliştirildi.

2011-2012 Network Kablolama Birimince Yapılan Kablolama İşleri

2013-03-20

 

2011-2012 Network Kablolama Birimince Yapılan Kablolama İşleri Listesini Görmek İçin Tıklayınız.

2012 Yılı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012-12-31

Topluluk Sistemi

2012-12-10

Toplulukların ortak bir çatı altında toplandığı ilgili istatistiklerin ve verilerin listelendiği yapı geliştirildi.

Spor Tesislerinin Yönetim Sistemi

2012-11-12

Spor tesislerinin kullanım şablonlarının tutulduğu ve giriş haklarının yönetildiği sistem geliştirildi.

İhale Yönetim Sistemi

2012-11-26

İhale işlemlerinin otomatik olarak yapılabildiği bilgi dosyalarının eklenebilip anasayfada yayınlandığı modül geliştirildi.

Form Yönetim Sistemi

2012-10-22

Üniversitemiz dahilinde kullanılan formların e-universite üzerinden oluşturulmasına olanak sağlanarak form takip ve onay sistemi kuruldu.

Anket Yönetim Sistemi

2012-09-17

Anket oluşturmak için gerekli modüller geliştirildi. Yetkili personelin istediği özellikte anketler yapmasına olanak tanınarak gerekli bilgilerin toplanması sağlandı.

Personel Sistemi

2012-09-10

Personelin özlük bilgilerinin ve izin, rapor, görevlendirme gibi bilgilerinin kayıt altına alındığı sistem geliştirildi. Mevcut personel sistemi ile entegrasyon çalışmalarına başlanıldı.

NKÜ Android Uygulaması Google Play Markette

2012-07-13

Öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza, öğretmenlerimize, personelimize ve bizimle iletişime geçmek isteyen herkese daha kolay erişmek için Namık Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Android Uygulamamız Google Play Market' e yüklenmiştir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

2012-08-15

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca ögrencilerimizin ders kayıtlarının online olarak yapıldığı , bilgilerini takip edebildikleri not girişlerinin yapıldığı sistem geliştirilmiş mevcut veriler diğer sistemlerden aktarılmıştır.

2011 Yılı

2011 Yılı Faaliyet Raporu

2011-12-31

CV Sistemi

2011-09-19

Personel bilgilerinin geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak yönetilip sunulabildiği sistem geliştirildi. Personel bilgileri haricinde makale yayınlama, kişisel sayfa yönetimi, çeşitli faaliyetlerin yayınlanma özellikleri dahil edildi.

Ders Form Sistemi

2011-11-14

Bologna kapsamında derslerin kataloglanması ve içerikleri ile ilgili gerekli bilgilerin yayınlanmasını amaçlayan sistem geliştirildi. Arşiv ve hata yapıları programa dahil edilerek kontrol sistemleri tasarlandı.