Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen yazılım sayısı
Üniversitemiz yönetim bilgi sistemine eklenen modül sayısı