Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Grup Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
YönetimBilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı30
YönetimKalite/ akredite belgesi olan birim sayısı11
YönetimÜniversitemiz yönetim bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen yazılım sayısı1817
YönetimÜniversitemiz yönetim bilgi sistemine eklenen modül sayısı5655

Grup Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
YönetimBilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı35
YönetimKalite/ akredite belgesi olan birim sayısı11
YönetimÜniversitemiz yönetim bilgi sistemi kapsamında gerçekleştirilen yazılım sayısı1717
YönetimÜniversitemiz yönetim bilgi sistemine eklenen modül sayısı5353

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Eğitim ÖğretimYK 3.1.21. İşe yerleşmiş mezun sayısı105919
Eğitim ÖğretimYS A.8.2. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı3027.2