İstenmeyen E-Posta Yönetimi

NKÜ elektronik posta sistemi gelen elektronik postaların spam olup olmadıklarını denetlemektedir. Spam denetleme sistemi, gelen e-posta mesajlarına belli kriterlerden oluşan çeşitli testler uygulayıp bunları notlandırmaktadır. Belli bir notun üzerine çıkan e-postalar sistem tarafından spam olarak işaretlenmektedir.

NKÜ E-Posta sistemini kullananan bir kullanıcıya ait bir e-posta spam olarak işaretlendiğinde kullanıcının isteğine bağlı olarak ayrı bir Junk posta kutusunda veya Gelen posta kutusunda tutulmaktadır. Varsayılan ayarlar çerçevesinde, kullanıcılar webmail'i kullanarak bağlandıklarında Junk E-mail klasörü altında kendilerine gönderilen ve sistem tarafından spam olarak işaretlenen e-postalara erişebilirler.

Kullanıcılar spam e-posta yönetimi ile ilgili daha gelişmiş ayarları ise kendi bilgisayarlarında kullandıkları programlar aracılığı ile yapabilirler. Outlook, Eudora ve benzeri E-posta okuma programları üzerinde gelen iletiler ayrıca ele alınabilmektedir.


Elektronik Posta sisteminin kötü niyetli kullanımı söz konusu mudur ?

Bilgisayar kullanıcılarının elektronik ortamda haberleşmesi için tasarlanmış bu sistemin de her sistemde olabileceği gibi kötü niyetli kullanımı ile amacı dışında sonuçlar doğurması olasıdır. Bunlar; en temel 2 kategori olarak istenmeyen e-postalar ve virüslü e-postalar olarak sınıflandırılabilirler.

İstenmeyen e-postalar, tanımadığınız kimselerin kendi farklı amaçlarını duyurmak için bu haberleşme imkanını kullanarak , bilginiz ve isteminiz dışında e-postalar yollamasıdır. Elektronik mektubu yollayan kimselerin amacı ticari ürün reklamı yapmak, kendi düşünce akımlarını iletmek vb.. olabilir. Bu postalarda yollayan kişinin e-posta adresi bilgisi genellikle doğru bir adres bilgisi olmaz çünkü hem bu sayede kendi kimliklerini belli etmemiş olurlar hem de iletiyi attıkları geniş hedef kitlenin aynı şekilde kendilerine cevap ileti yollaması ihtimalini engellemiş olurlar. Bu e-postaların istenmeyen iletiler olması nedeniyle bunlara Junk E-mail de denmektedir. Nitekim Microsoft Outlook 2003 gibi kimi e-posta istemci programlarında da Junk E-mail adında klasörlerin varlığını görmek mümkündür. Junk E-mail klasörü, bu tarz iletilerin bu klasöre atılması amaçlanarak geliştirilmiş bir kavramdır.

Virüslü e-postalar ise; yollanan iletilerle birlikte virüs yollanması ardından, e-postanın okunmak için açılması sırasında bilgisayarınıza bu virüsü bulaştırarak zarar vermeyi amaçlamaktadır.

İstenmeyen E-postalardan Korunmak Mümkün müdür?

Kötü niyetli e-posta kullanımından korunmak için geliştirilmiş yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımların e-posta sunucularında kullanılması ile azami koruma sağlanmaktadır.

İstenmeyen iletilerden korunmak için, çok çeşitli kriterlerin bulunduğu veritabanları mevcuttur. Buradaki kriterler de devamlı olarak güncellenerek sistemin devamlı çalışır durumda kalması amaçlanmaktadır. Bu kriterleri temel alarak çalışan büyük yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımların kullanımı ile istenmeyen bu tarzdaki postaların alınması azamiye indirilebilinmektedir, fakat bunu tamamıyla sağlıklı bir şekilde engellemek tahmin edilebileceği gibi oldukça güçtür. Nitekim, bu yazılımların bu incelemeleri yaparken yanılma payları (tamamen temiz bir iletinin spam olarak algılanması) da her zaman için olasıdır! Bu yanılma payının varlığı nedeniyle, kullanılan yazılımın istenmeyen e-posta olarak işaretlediği iletiler dahi kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Bu istenmeyen iletiler, kullanıcının normal e-postaları ile birlikte saklanabileceği gibi; daha önce de bahsedilen Junk E-mail gibi ayrı klasörlerde de tutulabilmektedir. Bu iletilerin saklanması sırasında gündeme gelen bir diğer nokta ise; bu iletilerin kapladığı alan kısıtı olacaktır. Bu iletilerin rahatsız edecek derecede çok gönderilmekte olduğu düşünülürse; çok kullanıcının kullanmakta olduğu sistemler için depolama kısıtı daha da belirginleşmektedir. Bu nedenle bu iletilerin saklanması aşamasında; e-posta hizmetini sunan sistemlerin politikalarına göre, "en fazla X günlük e-posta saklanmaktadır." şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. Buna göre, bulunulan günden önceki belli  tarihe kadarki istenmeyen e-postalar saklanmakta iken; bu tarih aralığı dışında kalan ve saklanmakta olan e-postalar silinmektedir.